"Ventralt i vänster ovanlob har subpleurala groundglasspräglade små infiltrat i tidigare undersökning gått i regress men det har tillkommit likartade små infiltrat något mer apikalt -subpleuralt i det således bestrålade området. 
Inga metastaser i lungparenkymet. En linsformad pleural konsolidering i nivå med costa VIII dorsalt i höger underlob i regress.

Gracila lymfkörtelstationer mediastinalt, hilärt och axillärt.
Ett ärrformat välavgränsadt mjukdelsinslag i vänster axill minskat något men med oändrad form.
Inget avvikande i översta bukavsnittet eller i thoraxskelettet.

Sammanfattning: 
Inga malignitetssuspekta förändringar i thorax. 
Recidiverande små inflammatoriska infiltrat i bestrålat område ventralt i vänster lunga. Radiationspneumonit eller COP.
\n
Japp, jag var för nyfiken för att vänta på min onkologläkares samtal igen... Gjorde en ny lungröntgen i tisdags förra veckan, och i fredags kunde jag läsa ovanstående information i min journal. Efter en hel del googlande på de svåra medicinska termerna så har jag kommit fram till följande: Jag har inga metastaser i lungor eller bröstkorg. Jippie!! Förändringen i den högra lungan som var huvudorsaken för tisdagens röntgen är på tillbakagång, Yeees!!!. Men nu kan dom se nytillkomna små förändringar i den vänstra lungan vid strålområdet, vilket kan vara tecken på två olika "lungsjukdomar" . Får vänta och se vad onkologläkaren säger när han ringer. För idag är idag och jag har inga större symptom att det skulle vara något fel på mina lungor. Så förhoppningsvis falskt alarm på den! Jag tänker istället fira att jag är cancerfri.
\n
<3
\n
 
\n
 
\n
 
\n
 

Kommentera

Publiceras ej